Binnen het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 richt het project Getuigen & Tijdgenoten zich op het verzamelen van de ervaringen van betrokkenen in Nederland, Indonesië en andere landen. Het project Getuigen & Tijdgenoten wil een brug slaan tussen de mensen die de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië meemaakten en de onderzoekers. Lees meer

Getuigen & Tijdgenoten verzamelt verhalen van mensen die de belangrijke periode 1945-1950 in Indonesië meemaakten.

Oproep

Publieksevenementen (mede-)georganiseerd door Getuigen & Tijdgenoten

Agenda
28-07-2021

Jorien Wallast maakte voor KRO/NCRV en NPO radio 1 een podcast over haar oma: 'Mijn oma de Soldaat'. In het kader van het project Getuigen en Tijdgenoten werd zij gevraagd haar verhaal te delen.

Blog
15-10-2020

Onlangs werden de brieven die het echtpaar Rempt-Schepers tussen 1937 en 1946 vanuit Nederlands-Indië / Indonesië naar Nederland stuurde, geschonken aan het NIOD. De dochters van het echtpaar maakten voor deze blog een selectie uit de brieven tussen september 1945 en februari 1946, en schreven er een inleiding bij.

Blog
02-12-2019

Anne-Marie Visser besloot dit najaar haar fotoboek en enkele herinneringen van haar moeder te delen met Getuigen & Tijdgenoten. In deze blog beschrijft ze hoe het is om bepaalde informatie te krijgen en sommige antwoorden niet te kennen.

Blog
21-11-2019

Voor Getuigen & Tijdgenoten beschreef Anne Janse-Veen haar belevenissen als 14-jarig meisje in de Bersiap-periode. In onderstaande blog doet ze hiervan verslag. 

Blog
22-08-2019

Daar stond ze als 21-jarige verpleegster aan boord van dat grote zeeschip, keurig in uniform. Samen met de andere vrijwilligsters van het Rode Kruis moest Constance Iemhoff salueren voor de jonge officieren tegenover haar. ‘Daar hadden we ook les in gehad, waar we als meisjes vreselijk om moesten lachen.’ Na het saluut stapte de militair tegenover de verpleegster ook naar voren en noemde zijn naam. Eén van hen was tweede luitenant Arend Groen, als lid van de scheepspolitie medeverantwoordelijk voor de goede zeden aan boord…

Blog
11-07-2019

Het project Getuigen & Tijdgenoten is inmiddels twee jaar bezig. Voor Eveline Buchheim, een van de coördinatoren van dit project, aanleiding tot een persoonlijke reflectie op de waarde van herinneringen. 

Blog
18-04-2019

Tussen oktober 1945 en oktober 1946 deed de Suikerfabriek Soemobito, vlakbij de plaats Sumobito tussen Jombang en Mojokerto op Oost-Java, dienst als opvangkamp. Eveline Buchheim schrijft in deze blog over het getuigenseminar over Soemobito dat Getuigen & Tijdgenoten op 11 december 2018 organiseerde.

Blog
15-03-2019

Koos-jan de Jager is sinds september 2018 als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij de rol van religie in de Indonesische oorlog onderzoekt. Centraal staat de vraag welke impact de oorlog had op de religieuze overtuigingen van Nederlandse militairen en hun handelen in de oorlog. Voor Getuigen & Tijdgenoten schreef hij onderstaande blog.

Blog
05-03-2019

Herinneringen komen in soorten en maten. Ook de Indische herinneringen, die aan koloniaal Indonesië. Die zijn niet alleen in lichte, zonnige tinten geschilderd. Elsbeth Locher-Scholten - voormalig Universitair Hoofddocent Hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de geschiedenis van het kolonialisme en dekolonisatie - schreef voor Getuigen en Tijdgenoten een column over koloniaal geweld en koloniale herinneringen, mede naar aanleiding van de actuele discussies rond Kester Freriks boek Tempo Doeloe, een omhelzing.

Blog
18-02-2019

Op 24 januari vond een netwerkbijeenkomst plaats van het project Getuigen & Tijdgenoten in samenwerking met Historisch Centrum Overijssel / IJsselacademie. Aanleiding was de presentatie van een website met interviews van vijftien Indië-veteranen uit Overijssel, afgenomen door historicus Ewout van der Horst. Stephanie Welvaart doet verslag van de middag.

Artikel
19-12-2018

Hoe verhouden geschiedenis en herinneringen zich tot elkaar? Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart van Getuigen & tijdgenoten schreven hierover een blog voor het online platform Over de muur. Hun bijdrage is hier te lezen.

Blog
17-12-2018

Het project Getuigen & Tijdgenoten geeft ooggetuigen die de periode 1945-1950 in Indonesië hebben meegemaakt een stem. Daarbij komen ook vragen aan bod over schaduwkanten van deze periode, waar eerder minder aandacht en ruimte voor was. Historicus Ewout van der Horst sprak met vijftien Indiëveteranen uit Overijssel, die openhartig vertelden over hun ervaringen in Indonesië. De presentatie van de website met deze verhalen vormt de aanleiding voor een netwerkbijeenkomst Getuigen & Tijdgenoten op 24 januari in Zwolle.

Agenda
31-10-2018

Maarten Hidskes reisde 10.000 kilometer door Indonesië om te praten over de thematiek van zijn boek Thuis gelooft niemand mij, dat nu ook in het Bahasa Indonesia is vertaald. Hij bezocht 11 universiteiten, voerde gesprekken met ooggetuigen, veteranen, sprak met 1200 studenten geschiedenis en politieke wetenschappen en tientallen docenten. In het hart van zijn reis hoorde hij een Indonesische docent uitspreken waar zijn reis over ging: Your project is about sharing and caring (dit project gaat over delen en zorg dragen voor elkaars geschiedenis).

Blog
15-10-2018

Herinneringen van Gerard Martel aan de periode van de Japanse bezetting en daarna.

Blog
04-10-2018

Ewout van der Horst is werkzaam als historicus bij stichting IJsselacademie. In het kader van het project Getuigen en tijdgenoten interviewt hij Indië-veteranen in Overijssel.

Blog
03-07-2018

Door Lisa Tan
Ik leefde mijn paradijselijke kinderleven in Bandoeng totdat ik in 1942, door een kiertje van de geblindeerde ramen, de Japanners Bandoeng zag binnenmarcheren. Zij droegen kepies met losse zonneflappen tegen de zon.

Ik was zeven toen mijn vader in augustus 1943 ‘s nachts van zijn bed werd gelicht door de Kempetai in Bandoeng. Hij werd met mijn moeder en hun drie kinderen afgevoerd in een open vrachtwagen onder de heldere tropenhemel.

Dit was het einde van de held die mijn vader voor mij was.

Blog
07-06-2018

Bij het project Getuigen & Tijdgenoten komen regelmatig schenkingen binnen met persoonlijke documenten van degenen die in de periode tussen 1945 en 1950 in Indonesië verbleven. Het zijn waardevolle aanvullingen voor het lopende onderzoek naar de periode 1945-1950 in Indonesië, contemporain materiaal is een belangrijke toevoeging aan al bekende bronnen. Vooral de brieven en dagboeken gunnen ons een intieme blik in het dagelijkse leven van zowel militairen als burgers. We starten vandaag met een blog serie waarin we dit materiaal in de schijnwerpers willen zetten. Deze eerste blog laat zien hoe we dankzij deze documenten ook meer inzicht kunnen krijgen in de ervaringen van het thuisfront.

Blog
29-05-2018

Welke verhalen hebben mensen die de periode ‘45-‘50 hebben meegemaakt doorgegeven aan hun kleinkinderen? En wat betekent dat voor deze jongere generatie? Welke vragen hebben zij bij deze verhalen gesteld en wat zouden zij nog meer willen vragen? Op 25 mei jl. gingenGetuigen & Tijdgenoten met vertegenwoordigers van de jongere generatie hier op in.

Nieuws
22-05-2018

Tijdens zijn zoektocht in Bandung naar getuigen van de komst van de Nederlandse troepen in 1946, ontdekte Fridus Steijlen Molukse sporen in het Indonesische strijdlied 'Halu halu Bandung'. In zijn column voor Museum Maluku vertelt hij over de herkomst daarvan.

Blog
29-03-2018

Hoe ziet het dagelijkse leven van tieners in een oorlogsgebied er eigenlijk uit? Bij jongeren die anno 2018 oorlog meemaken, hebben we wel een beeld door de vele filmpjes, foto’s en verhalen die ons via de media bereiken. Maar hoe was dat eigenlijk voor jongeren die na de ervaringen tijdens Japanse bezetting opnieuw hun weg moesten zien te vinden in een chaotische omgeving met geweld?

Blog
27-02-2018

Door Fridus Steijlen
Fridus Steijlen, van het Getuigen- & Tijdgenotenproject, was onlangs op de Molukken. Natuurlijk gebruikte hij de gelegenheid om ook het verhaal van een Indonesische getuige vast te leggen. In zijn blog doet Fridus daarvan verslag en vertelt hoe pak Edi hem een strijdbare pose liet innemen.

Blog
23-01-2018

Een groep studenten journalistiek van de Hogeschool Groningen maakte een documentaire over de oorlog in Indonesië tussen 1945 en 1950.

Nieuws
11-01-2018

Door: Ewout van der Horst
‘Ter blijvende herinnering aan je Indische jaren, van je Vader en Moeder’, staat voorin één van de twee fotoalbums die ik van mijn opa erfde. Als oorlogsvrijwilliger diende hij van 1946 tot 1948 bij het 1e Regiment Stoottroepen op Midden-Java. Ik blader door het album om te proeven wat mijn opa in dat verre oord heeft meegemaakt.

Blog
18-12-2017

Door: Ewout van der Horst
‘We streden voor recht en orde.’ Meer wilde mijn opa, Teun de Gelder (1926) uit Berkel, niet kwijt over zijn tijd in Indië. Als kleine jongen luisterde ik geboeid naar zijn verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Hij zat bij de ondergrondse en had bij de Bevrijding nog tegen de Duitsers gevochten. Maar toen ik als geschiedenisstudent vroeg naar die andere oorlog, waarvoor hij zich als vrijwilliger had gemeld, gaf hij niet thuis. Na enig aandringen stommelde hij naar zolder en kwam terug met twee fotoalbums uit die tijd. Als toelichting volstond hij met een verwijzing naar de foto’s van zijn gesneuvelde strijdmakkers. Na zijn dood in 2004 waren die albums het enige wat ik verlangde uit zijn nalatenschap.

Blog
18-12-2017

Hilma Bruinsma is schrijfster van de blog Taboe in het theemeubel en het gelijknamig boek in wording. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok haar vader als oorlogsvrijwilliger naar Indonesië. Gedurende drie jaar hebben haar vader en moeder elkaar dagelijks geschreven. De brieven lagen jarenlang in bamboe manden in het theemeubel van haar ouders. Deze briefwisseling vormt de basis van een boek, de vorderingen houdt zij bij in een blog. Met ons deelt ze haar motivatie voor en ervaring met het schrijven van dit blog.

Blog