Om deze veelvormigheid van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog te onderzoeken is het project Regionale Studies opgezet, een samenwerkingsverband van Indonesische en Nederlandse historici, waarin ruimte wordt gemaakt voor een uitwisseling van kennis en historiografische perspectieven, door middel van workshops en discussiebijeenkomsten, onder meer over terminologie, waarbij soms ook onderzoekers van andere projecten zijn betrokken.

Het project heeft tot doel een verbinding te bewerkstelligen, niet alleen tussen de historiografie van de Indonesische Revolutie en de dekolonisatieoorlog, die nu sterk naast elkaar staan, maar ook tussen Indonesische en Nederlandse historici.

Het project heeft uitdrukkelijk niet tot doel om de verschillende regio’s met elkaar te vergelijken, of de Nederlandse en de Indonesische inzet van geweld. Het beoogt, integendeel, om de gelaagdheid en de complexiteit van de ontwikkelingen ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog te tonen. In de loop van het onderzoek is daarbij een noemer gevonden waaronder de verschillende thema’s kunnen worden samengebracht: ‘Revolutionaire werelden’, als verwijzing naar de myriade van belevingswerelden, collectief maar ook individueel, lokaal én nationaal, georganiseerd en ongeorganiseerd - werelden bevolkt en begeesterd door uiteenlopende groepen en individuen in de Indonesische samenleving, in een tijd van grote en ingrijpende veranderingen, allen met eigen belangen, opvattingen, verwachtingen en idealen.

De aandacht gaat dus vooral uit naar de agency – het doelgericht kunnen handelen – en de belevingswereld van uiteenlopende groepen in Indonesië, in situaties die vaak zeer instabiel waren, en waarin verschillende partijen vaak met geweld hun gezag probeerde te vestigen en de bevolking aan hun kant te krijgen.

Om iets van deze werelden te kunnen tonen, is gekozen voor casestudies die zich richten op uiteenlopende thema’s en aspecten in verschillende regio’s: West-, Centraal- en Oost-Java, Zuid-Sulawesi, Bali en Noord- en West-Sumatra. De verwachting is dat met deze keuze een goed beeld kan worden gegeven van de revolutie als een complex van uiteenlopende processen en realiteiten, die weliswaar met elkaar waren verstrengeld maar niettemin door verschillende actoren op verschillende manieren werden vormgegeven.

Dit project wordt uitgevoerd door: Roel Frakking, Martijn Eickhoff, Hans Meijer, Ireen Hoogenboom, Anne-Lot Hoek, Anne van der Veer en Gerry van Klinken, in samenwerking met het Onderzoeksteam Proklamasi, Kemerdekaan, Revolusi dan Perang di Indonesia (UGM, Yogyakarta).